Citat

  • Man måste inte känna sig motiverad – bara gör det! (JG).